1.3.12

Κάλεσμα για τη δημιουργία αυτόνομης συλλογικότητας φοιτητών πανεπιστημίου Θεσσαλίας

    ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
    ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
    ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Τ.Π.Ε.
      


Συνειδητοποιώντας  τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και αρνούμενοι να μείνουμε απαθείς θεατές της πραγματικότητας, καλούμε τους φοιτητές του Π.Τ.Π.Ε. να συμμετέχουν στη δημιουργία αυτόνομης συλλογικότητας, με σκοπό τη δράση, την ενημέρωση και τη δημιουργία.  Η  ύπαρξη  και  η  διατήρηση της αυτόνομης συλλογικότητας φοιτητών Π.Τ.Π.Ε.  θα   στηρίζεται αποκλειστικά   και μόνο  στους   ανθρώπους   που θα συμμετέχουν,  χωρίς καμιά εσωτερική  διαβάθμιση.

                     
                       ΕΛΑΤΕ ΝΑ:


·        Διαμορφώσουμε εστίες έκφρασης και δημιουργίας

·        Μετατρέψουμε τo πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε χώρο
                        αδιαμεσολάβητης ανταλλαγής ιδεών

·        Δράσουμε άμεσα για θέματα που αφορούν το τμήμα και      
                        την ανώτατη εκπαίδευση

·        Εκφράσουμε την αντίθεσή μας σε αυτήν τη βίαιη πολιτική
     που καταστρέφει το μέλλον μας


ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 8.30μμ
                στην αίθουσα Σκουβαρά.
Ας είμαστε όλοι και όλες εκεί!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου