4.3.12

Αυτόνομη συλλογικότητα φοιτητών πανεπιστημίου Θεσσαλίας


ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόσφατα δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μία αυτόνομη συλλογικότητα φοιτητών. Η ομάδα αυτή αποτελείται από φοιτητές διάφορων σχολών και τμημάτων του πανεπιστημίου μας και γεννήθηκε από μία γενικότερη ανάγκη για συμμετοχή, δράση, ενημέρωση, έκφραση. Τα θέματα που μας απασχολούν σχετίζονται με: το πανεπιστήμιο ως χώρο δράσης κι έκφρασης, την εκπαίδευση, τις σύγχρονες πολιτικές συνθήκες, κοινωνικά ζητήματα, όπως διακρίσεις, ρατσισμό, φτώχεια, ανεργία κ.α., άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους και που αφορούν όλους μας.  Το πανεπιστήμιο δεν αρκεί να είναι ένας χώρος που βιώνουμε παθητικά, αλλά είναι στο χέρι μας να τον οικειοποιηθούμε, να τον αξιοποιήσουμε και να τον ανοίξουμε προς την κοινωνία.
Η αυτόνομη συλλογικότητα είναι μια ομάδα:
·      Κομματικά αχρωμάτιστη.

·      Χωρίς ιεραρχικές δομές.

·      Με αμεσοδημοκρατικές λήψεις αποφάσεων.

·      Ανοιχτή προς όλους (φοιτητές και μη).
           τρόποι επικοινωνίας: autonomoi.uth@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου