4.3.12

Αυτόνομη συλλογικότητα φοιτητών πανεπιστημίου Θεσσαλίας


ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόσφατα δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μία αυτόνομη συλλογικότητα φοιτητών. Η ομάδα αυτή αποτελείται από φοιτητές διάφορων σχολών και τμημάτων του πανεπιστημίου μας και γεννήθηκε από μία γενικότερη ανάγκη για συμμετοχή, δράση, ενημέρωση, έκφραση. Τα θέματα που μας απασχολούν σχετίζονται με: το πανεπιστήμιο ως χώρο δράσης κι έκφρασης, την εκπαίδευση, τις σύγχρονες πολιτικές συνθήκες, κοινωνικά ζητήματα, όπως διακρίσεις, ρατσισμό, φτώχεια, ανεργία κ.α., άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους και που αφορούν όλους μας.  Το πανεπιστήμιο δεν αρκεί να είναι ένας χώρος που βιώνουμε παθητικά, αλλά είναι στο χέρι μας να τον οικειοποιηθούμε, να τον αξιοποιήσουμε και να τον ανοίξουμε προς την κοινωνία.
Η αυτόνομη συλλογικότητα είναι μια ομάδα:
·      Κομματικά αχρωμάτιστη.

·      Χωρίς ιεραρχικές δομές.

·      Με αμεσοδημοκρατικές λήψεις αποφάσεων.

·      Ανοιχτή προς όλους (φοιτητές και μη).
           τρόποι επικοινωνίας: autonomoi.uth@gmail.com


1.3.12

Κάλεσμα για τη δημιουργία αυτόνομης συλλογικότητας φοιτητών πανεπιστημίου Θεσσαλίας

    ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
    ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
    ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Τ.Π.Ε.
      


Συνειδητοποιώντας  τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και αρνούμενοι να μείνουμε απαθείς θεατές της πραγματικότητας, καλούμε τους φοιτητές του Π.Τ.Π.Ε. να συμμετέχουν στη δημιουργία αυτόνομης συλλογικότητας, με σκοπό τη δράση, την ενημέρωση και τη δημιουργία.  Η  ύπαρξη  και  η  διατήρηση της αυτόνομης συλλογικότητας φοιτητών Π.Τ.Π.Ε.  θα   στηρίζεται αποκλειστικά   και μόνο  στους   ανθρώπους   που θα συμμετέχουν,  χωρίς καμιά εσωτερική  διαβάθμιση.

                     
                       ΕΛΑΤΕ ΝΑ:


·        Διαμορφώσουμε εστίες έκφρασης και δημιουργίας

·        Μετατρέψουμε τo πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε χώρο
                        αδιαμεσολάβητης ανταλλαγής ιδεών

·        Δράσουμε άμεσα για θέματα που αφορούν το τμήμα και      
                        την ανώτατη εκπαίδευση

·        Εκφράσουμε την αντίθεσή μας σε αυτήν τη βίαιη πολιτική
     που καταστρέφει το μέλλον μας


ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 8.30μμ
                στην αίθουσα Σκουβαρά.
Ας είμαστε όλοι και όλες εκεί!